Hodina Zeme 2016 aj s WWF Slovensko

with Nekomentované

WWF logoHodina Zeme je najmasívnejšou celosvetovou kampaňou WWF zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

Od roku 2007, kedy kampaň odštartovala v Austrálskom Sydney, sa zapojilo už neuveriteľných 172 krajín a ich počet každý rok stúpa. Po klimatickom summite COP21 v Paríži rezonuje téma ešte viac a Hodina Zeme poskytuje priestor mestám, obciam, firmám, školám a verejnosti vyjadriť svoj postoj a aktívne konať.

Medzinárodná organizácia WWF (World Wide Fund for Nature), ktorá stojí za myšlienkou kampane Hodina Zeme má už zastúpenie aj na Slovensku a v tomto roku sa zapojí do organizovania kampane u nás.

Miroslava Plassmann, koordinátorka WWF Dunajsko-karpatského Programu Slovensko: „Cieľom Hodiny Zeme nie je ušetriť energiu za jednu hodinu. Ambíciou je motivovať ľudí k zmene v ich myslení a konaní, inšpirovať milióny ľudí na celom svete žiť zodpovednejšie, rozumnejšie, šetrnejšie a samozrejme úspornejšie voči prírode a životnému prostrediu.“

Motívom tohto roku je snaha o aktivizáciu ľudí „Help Shine a Light on Climate Action“. Kampaň vyzýva ľudí, aby sa zmobilizovali a zaviedli drobné zmeny v každodennom živote, ktoré nielen prispejú k úsporám energie, ale v konečnom dôsledku aj peňazí a taktiež k postupnej zmene v myslení a postoji spoločnosti.

Tento rok sa Hodina Zeme uskutoční 19. marca, pridať sa môžete aj Vy!