Rekordná Hodina Zeme

with Nekomentované

Tohtoročná Hodina Zeme znovu prekonala všetky očakávania. Ľudia v 187 krajinách na všetkých kontinentoch vyjadrili svoje odhodlanie zmeniť klimatické zmeny a pomôcť našej planéte. Slovensko sa zapojilo už po ôsmykrát.Na Slovensku sa do Hodiny Zeme zapojila takmer päťdesiatka miest a obcí, medzi nimi okrem hlavného mesta aj ďalších 6 krajských miest, osvetlenie zhaslo na 40 slovenských pamiatkach, zapojilo sa takmer 70 organizácií a firiem a 30 škôl.

Primaciálne námestie v Bratislave hostilo podujatie k projektu Hodina Zeme už po druhýkrát. Pre návštevníkov boli okrem zaujímavých atrakcií, napríklad vybicyklovania si energie pre výrobu cukrovej vaty, pripravené aj hudobné vystúpenia a lampiónový pochod mestom za zvukov bubnov. Už tradičná akcia sa konala v Piešťanoch. Pri svetle sviečok predviedli žiaci hotelovej akadémie tanečné aj spevácke vystúpenie. Večer spestrila ohňová šou. V Bánovciach nad Bebravou zbierali odpad v okolí potoka a po takmer 4 hodinách vyzbierali viac ako 30 vriec plastu, textilu, skla či papiera. V Michalovciach pripravil Olympijský klub workshop pre deti o svetelnom znečistení a večerné stretnutie v zhasnutých uliciach. Besedy o problematike ochrany našej planéty zorganizovali aj viaceré školy, v Nováčanoch napríklad vyzdobili žiaci aj školské okná, aby sa o Hodine Zeme dozvedeli všetci. Krásne pútače vyrobili aj žiaci z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach či zo ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej. O dôležitosti ochrany Zeme sa diskutovalo sa aj v záchytnom tábore v Humennom pre žiadateľov o azyl. Niekoľko hotelov po celej republike pripravilo pre svojich hostí večeru pri sviečkach.

To je len veľmi krátky súhrn toho, ako aj Slovensko prispelo k veľkému úspechu desiateho ročníka Hodiny Zeme. Týmito 60 minútami to však nekončí. Planéta nás potrebuje počas celého roka. Každý z nás môže prispieť svojou troškou, byť hrdinom pre našu Zem, aj vo svojom každodennom živote. Spoločne dokážeme veľké veci, preto zmeňme klimatické zmeny a budujme takú budúcnosť pre naše deti, v ktorej bude životné prostredie rozkvítať a nie chradnuť.