Nevytriedený odpad putuje na skládku, alebo do spaľovní. Skládky sú nielen škaredé, ale hlavne nebezpečné. Spaľovaním unikajú do ovzdušia nebezpečné emisie. Recykláciou dávaš odpadu druhú šancu.


Vyberte si aj z ďalších sľubov: