Aj na Slovensku sa do Hodiny Zeme zapoja jednotlivci, obce, firmy, či organizácie. V nasledujúcich zoznamoch nájdete stručný prehľad obcí, firiem a škôl, ktoré sa zapoja do Hodiny Zeme v roku 2017 (nielen vypnutím osvetlenia, ale akýmkoľvek spôsobom).


Mestá a obce, ktoré sa zapoja do akcie Hodina Zeme v roku 2017:

 1. Bratislava
 2. Michalovce
 3. Partizánske
 4. Piešťany
 5. Terňa

Pamiatky, ktoré sa zapoja do Hodiny Zeme 2017:

 1. Dóm sv. Martina, Bratislava
 2. Hrádok, Michalovce
 3. Kolonádový most, Piešťany
 4. Prezidentský palác, Bratislava
 5. Veža Starej radnice, Bratislava

Organizácie a firmy, ktoré sa zapoja do Hodiny Zeme 2017:

 1. Astronomický klub Košice
 2. BikeLab, Orbis Institute
 3. CVČ, Popradská 86, Košice
 4. Folková skupina Folktón
 5. IKEA Bratislava
 6. Kancelária prezidenta SR
 7. La3No Cubano
 8. Ohňová show Bojník
 9. OLO, a.s.
 10. Olympijský klub Michalovce
 11. Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 12. Slovenský zväz astronómov
 13. WWF Slovensko

Školy, ktoré sa zapoja do Hodiny Zeme v roku 2017:

 1. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany
 2. Súkromná ZŠ, Giraltovce
 3. ZŠ s MŠ, Dolná Strehová
 4. ZŠ Školská, Michalovce