Aj na Slovensku môžeš minúť peniaze :). Letecká doprava patrí medzi hlavných znečisťovateľov ovzdušia a producentov skleníkových plynov.


Vyberte si aj z ďalších sľubov: