Plasty sú už dnes VŠADE. Na dne oceánov, v našich riekach, v pôde. Obsahujú látky, ktoré škodia iným organizmom aj nám. „Igelitka“ je navyše poriadny módny prehrešok :). Budem preto originálny so svojou látkovou taškou!


Vyberte si aj z ďalších sľubov: