Založenie webovej stránky

with Nekomentované

Keďže v budúcom roku, v roku 2011, bude ochranárska organizácia WWF na Slovensku spolupracovať s členmi Sekcie ochrany pred svetelným znečistením a SZAA za účelom vyššej informovanosti a s tým spojenej zapojenosti do celosvetovej akcie Hodina Zeme, bola vytvorená táto webová stránka, na ktorej nájdete všetky informácie o akciách, ako sa môžete zapojiť, kto sa na Slovensku zapojí, na čo má poukázať a prečo je dôležité nad tým rozmýšlať.