Hodina Zeme 2018 už o týždeň!

with Nekomentované
Tlačová správa v PDF.

Tlačová správa, 14.03.2018, Bratislava

Celý svet sa ponorí do tmy. Slovensko nebude výnimkou!

Už budúci týždeň, v sobotu 24.3., sa Slovensko zapojí po deviaty raz do najväčšej svetovej kampane  na ochranu životného prostredia HODINA ZEME. Presne o 20:30 na hodinu zhasnú svetlá, a to doslova. Významné metropoly na svete vrátane Bratislavy tak podporia veľkú myšlienku na ochranu našej planéty.

Hodina Zeme neznamená len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok, ide o podporu myšlienky a uvedomelosť ľudí, ako naša planéta trpí, keď sa voči prírode nesprávame zodpovedne. Príroda je základom nášho života a od prírodných zdrojov, ktoré nám planéta poskytuje sme priamo závislí. V súčasnosti tlačí ľudstvo prírodné systémy na okraj a Hodina Zeme je preto šancou využiť silu jednotlivcov a požadovať zmenu v myslení a konaní. „Mestá, inštitúcie a firmy sa týmto symbolickým gestom aktívne vyjadrujú a podporujú zmeny v oblasti ochrany životného prostredia a chcú inšpirovať ľudí, aby žili zodpovednejšie, rozumnejšie a úspornejšie voči prírode. HODINA ZEME nám pripomína, že nielen raz za rok, ale každú minútu, deň, týždeň… vieme byť ohľaduplnejší k našej planéte, a vieme sa správať ekologicky. Pri bežných rozhodnutiach by sme všetci mali mať vždy na mysli, aké má naše správanie vplyv na našu Zem. Nestojí to nič, ide len o naše rozhodnutie v danú chvíľu, či zvoliť ekologickejšie riešenie,“ vysvetľuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu prírody).

Prvý ročník HODINY ZEME sa konal v roku 2007 v Sydney v Austrálii, kde sa na hodinu do tmy ponorila slávna budova austrálskej opery a do kampane sa zapojilo vyše 2 milióny ľudí. Odvtedy tento projekt podporili tie najväčšie metropoly po celom svete a poslednú marcovú sobotu sa spája myšlienka so skutkom a v danú hodinu vypnú tieto mestá centrálne svetlá. Číslo 187 je minuloročný počet zapojených krajín, ktoré vyjadrili svoje odhodlanie napraviť klimatické zmeny a pomôcť našej planéte.

V minulom roku kampaň u nás podporilo takmer 50 slovenských miest, 40 pamiatok, 70 organizácií a 30 škôl. Od roku 2011 koordinovali Hodinu Zeme na Slovensku členovia Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenský zväz astronómov. Od roku 2016 sa pridala WWF Slovensko. „Radi by sme aj v tomto roku vyzvali mestá, obce, inštitúcie, školy a jednotlivcov, aby podporili projekt symbolickým zhasnutím svetiel počas Hodiny Zeme a poukázali, že im problémy súvisiace s budúcnosťou našej planéty nie sú ľahostajné“, hovorí Bc. Jaroslav Merc zo Slovenského zväzu astronómov.

WWF Slovensko pripravilo na tento deň aj viacero sprievodných akcií. V Bratislave sa akcia bude konať pod záštitou primátora hlavného mesta Ivana Nesrovnala. Program sa začne v sobotu už o 18hod. na Primaciálnom námestí, ktorý odštartuje skupina Rytmika so svojou bubnovou šou na odpadových materiáloch. Moderátorom akcie bude člen acapelly Fragile Vilo Csontos. Pre deti a dospelých sú pripravené rôzne aktivity, ktoré WWF Slovensko postupne zverejní na stránke podujatia. Tento ročník nesie heslo #connect2earth, tak sa spojme na Slovensku pre našu Zem a doprajme jej lepšiu budúcnosť!

***

Viac informácií nájdete na:

slovakia.panda.org/hodinazeme

www.facebook.com/HodinaZeme/

HODINA ZEME / EARTH HOUR GLOBAL: www.earthhour.org

HODINA ZEME 2018: https://www.youtube.com/watch?v=3ZEHNOkwECs

HODINA ZEME 2018_pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=afrPY7AHz9g

***

WWF Slovensko

WWF Slovensko je súčasťou Dunajsko-karpatského programu, ktorého hlavnými prioritami je ochrana vôd a lesov, ako aj chránených druhov zvierat. V spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami bojuje na Slovensku za zastavenie nevhodných malých vodných elektrární,  adekvátnu ochranu našich najvzácnejších lesov, či zohľadňovanie ekologických koridorov pre migrujúce zvieratá pri výstavbe diaľnic.

Partneri Hodiny Zeme na Slovensku: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/o-nas/

***

Hodina Zeme 2017 v číslach:

  • rekordná účasť 187 krajín zo všetkých kontinentov
  • 000 dominánt symbolicky zhaslo vo všetkých časových pásmach
  • viac ako 49 slovenských miest, 40 pamiatok, 69 organizácií a 30 škôl sa pridalo k tejto myšlienke na Slovensku

***

Kontakt pre médiá:

JANA TRELLOVÁ, PR manažér, trellova@primetime.sk , 0907 778 715