Hodina Zeme 2022


26. marec 2022 | 20:30 - 21:30

Viac informácií

O projekte


Hodina Zeme v Bratislave. Foto: Marek Velček/WWF Slovensko.

Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF, do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta.

Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v austrálskom Sydney, kedy viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem zhaslo na jednu hodinu svetlo. Cieľom tohto symbolického aktu bolo upozorniť na akútnu potrebu riešiť problémy klimatických zmien. Nasledujúci rok sa do Hodiny Zeme zapojilo už 50 miliónov ľudí v 35 krajinách v 18 časových pásmach a postupne vznikala masívna celosvetová kampaň na podporu Zeme. Hodina Zeme vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

V súčasnosti sa Hodina Zeme koná vo viac ako 190 krajinách sveta a kampaň vytvára platformu pre mobilizáciu ľudí, ktorí sa snažia presadzovať environmentálne priority na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni. Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré podporili akciu zhasnutím sú napr. Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro, Eiffelova veža, most Golden Gate Bridge v San Franciscu, alebo rímske Koloseum.

Krajiny strednej Európy sa do Hodiny Zeme aktívne zapájajú od roku 2009. Každoročne sa pripájajú mestá, obce, školy, firmy, športové kluby a aktivity na pomoc Zemi sú čoraz rozmanitejšie – od „zelených“ aktivít miest cez športové súťaže, maratóny, koncerty a pod. Slovensko sa do kampane zapojilo po prvý krát v roku 2011 pod koordináciou Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.


Tlačová správa: Tohtoročná Hodina Zeme je hodinou solidarity s ľudmi a planétou

PDF

Ako sa zapojiť?


Symbolicky vypnite svoje osvetlenie

Symbolické vypínanie svetiel na jednu hodinu, na Hodinu Zeme, je poznávacím znakom celej kampane. Na 60 minút zhasnite osvetlenie vo svojej domácnosti, firme či v obci. Vypnutie osvetlenia je len symbolické, vyjadruje vieru v pozitívnu zmenu.

Staňte sa súčasťou Hodiny Zeme

Zúčastnite sa podujatia k Hodine Zeme, alebo zorganizujte aktivitu vo vašom meste či u vás doma. Na Primaciálnom námestí v Bratislave sa môžete pridať k podujatiu "Zhasnime, aby naše deti videli stromy".

Informujte o Hodine Zeme

Dajte o Hodine Zeme vedieť svojej rodine, priateľom, susedom, kolegom, či zamestnancom. Podporte ich, aby sa aj oni zúčastnili Hodiny Zeme. Buďte hlasom našej planéty. Pripojte sa k Zemi aj na sociálnych sieťach pomocou hashtagu #Connect2Earth.

Urobte zmenu v každodennom živote

Našej planéte môžete pomôcť vo svojom každodennom živote. Stačí zlepšiť niečo úplne jednoduché. Zhasnite za sebou svetlo v miestnosti, do práce cestujte autobusom, na bicykli alebo sa prejdite pešo. Separujte odpad, šetrite vodou, nakupujte lokálne výrobky…

Kto sa zapojí v roku 2022?


Mestá a obce

Abranovce

Banská Bystrica

Bratislava

Cernina

Fiľakovo

Hermanovce

Hlohovec

Kurimka

Michalovce

Nižná Polianka

Partizánske

Piešťany

Prešov

Rimavská Sobota

Rudná

Skalité

Svätý Kríž

Trenčín

Trnava

Tulčík

Unín

Žilina

Pamiatky

Bojnický zámok

Bratislavský hrad

Budatínsky hrad

Farský kostol, Trenčín

Fiľakovský hrad

Historická radnica, Banská Bystrica

Hrad Beckov

Kolonádový most, Piešťany

Kostol Ducha svätého, Hlohovec

Kostol Krista kráľa, Hlohovec, časť Šulekovo

Kostol Svätého Jána Krstiteľa, Skalité

Kostol Svätého Michala Archanjela, Hlohovec

Kostol Všetkých svätých pri Františkánskom kláštore, Hlohovec

Mestská veža, Trenčín

Mestský hrad v Kremnici

Morový stĺp, Trenčín

Most Apollo

Piaristický kostol, Trenčín

Prezidentský palác, Bratislava

Primaciálne námestie, Bratislava

Primaciálny palác, Bratislava

Pylón mosta SNP, Bratislava

Spišský hrad

Starý most, Bratislava

Trenčiansky hrad

Výhliadková veža UFO v Bratislave

Organizácie a firmy

CANON SLOVAKIA s.r.o

Centrum voľného času, Bánovce nad Bebravou

Centrum voľného času Košice

Dedoles

ecorec Slovensko

Environmentálny fond

HMH, s.r.o.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

IKEA Bratislava

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy

Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad Bebravou

Metsä Tissue

Ministerstvo životného prostredia SR

Múzeum mincí a medailí Kremnica

Národná banka Slovenska

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Národná rada SR

OZ Klíma ťa potrebuje

Pixel Federation

Považské múzeum

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

SNM - Múzeum Bojnice

SNM - Spišské múzeum v Levoči

Štátna ochrana prírody SR

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Tatra Banka

Tatracentrum

Tekovská hvezdáreň v Leviciach

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Up Déjeuner, s. r. o. Bratislava

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)

WWF Slovensko

Zoo Bojnice

Ži:va

Školy

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

SPŠ stavebná v Žiline

ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno

Zapojíte sa do Hodiny Zeme?

Napíšte nám

Kontaktujte nás


Organizátorom Hodiny Zeme na Slovensku je WWF Slovensko (World Wide Fund for Nature / Svetový fond na ochranu prírody), v spolupráci so Sekciou ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.

Helena Čárska, WWF Slovensko
Medená 5, 811 02 Bratislava, Slovensko
+421 911 184344
WWF Slovensko
Logo WWF.

WWF je jednou z najväčších celosvetovo rešpektovaných nezávislých organizácií ochrany prírody. Vo svete má 5 miliónov podporovateľov a aktívne zastúpenie vo viac ako 100 krajinách. Poslaním WWF je prispievať k zastaveniu ničenia prírodného prostredia Zeme a podieľať sa na vytváraní budúcnosti, kde ľudia budú žiť v harmónii s prírodou. Aktivity realizované vo viac ako 150 krajinách na 6 kontinentoch sú zamerané na ochranu biologickej rozmanitosti Zeme, ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov, znižovania znečistenia a nehospodárnej spotreby.

Na Slovensku sa WWF venuje ochrane lesov, vôd a veľkých šeliem. Realizuje programy zamerané na záchranu prirodzených starých lesov a pralesov a podporu prírode blízkeho lesného hospodárstva. Presadzuje zelené vodohospodárske opatrenia a revitalizácie riek, ako aj opatrenia na zmiernenie konfliktov veľkých šeliem s človekom a ochranu migračných koridorov zvierat. Spolupracuje s expertnými inštitúciami, štátnymi i mimovládnymi organizáciami.

Oficiálna stránka WWF na Slovensku je http://slovakia.panda.org/.


Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV a SZA
Logo WWF.

Sekcia ochrany pred svetelným znečistením je spoločnou sekciou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov amatérov. Zaoberá sa problematikou ochrany nočného prostredia, osvetou v tejto oblasti a propagáciou účinného a zároveň efektívneho osvetľovania, ktoré je ohľaduplné voči nočnému prostrediu ako ľudí tak aj prírody. Snaží sa poukázať na tento vážny celoplanetárny problém a pokúsiť sa na Slovensku o kroky vedúce k zlepšeniu súčasného veľmi žalostného stavu.

Oficiálna stránka sekcie je https://svetelneznecistenie.sk/.