V nasledujúcich zoznamoch nájdete krátky prehľad obcí a firiem, ktoré sa zapojili do Hodiny Zeme v roku 2011. Odkaz na podrobnosti je pod každým zoznamom.


Mestá a obce, ktoré sa zúčastnili akcie Hodina Zeme v roku 2011

 1. Banská Bystrica
 2. Banská Štiavnica
 3. Bánovce nad Bebravou
 4. Bratislava
 5. Bratislava – Devín
 6. Bratislava – Karlova Ves
 7. Bratislava – Petržalka
 8. Čavoj
 9. Dobrá Niva
 10. Dubnica nad Váhom
 11. Geraltov
 12. Handlová
 13. Hnúšťa
 14. Horná Ves (okres Prievidza)
 15. Horná Ves (okres Žiar nad Hronom)
 16. Horné Obdokovce
 17. Hrašovík
 18. Klieština
 19. Kokava nad Rimavicou
 20. Košice
 21. Košice – KVP
 22. Košice – Nad jazerom
 23. Košice – Ťahanovce
 24. Kráľovce-Krnišov
 25. Krompachy
 26. Levice
 27. Lúčka
 28. Malá Mača
 29. Margecany
 30. Martin
 31. Michalovce
 32. Mokrance
 33. Moldava nad Bodvou
 34. Nitrianske Sučany
 35. Nová Lesná
 36. Nováčany
 37. Okružná
 38. Plavnica
 39. Pohorelá
 40. Pohorelá Maša
 41. Poniky
 42. Poprad
 43. Prešov
 44. Púchov
 45. Radvaň nad Dunajom
 46. Revúca
 47. Rimavská Sobota
 48. Skalica
 49. Slepčany
 50. Sološnica
 51. Sopkovce
 52. Spišská Nová Ves
 53. Strážske
 54. Šahy
 55. Šamorín
 56. Trenčín
 57. Trnava
 58. Turzovka
 59. Velčice
 60. Vlkovce
 61. Vydrany
 62. Vysoké Tatry
 63. Záhorce
 64. Zbrojníky
 65. Žarnovica
 66. Kulpín (Srbsko) – obec s prevládajúcim slovenským obyvateľstvom

Organizácie a firmy, ktoré zhasli osvetlenie počas Hodiny Zeme 2011

 1. AGRONOVA NaP, spol. s. r.o.
 2. Avion Shopping Park Bratislava
 3. Bioštýl – zdravé potraviny
 4. Bratislavský hrad
 5. Bratislavský samosprávny kraj
 6. Citynet Caffe, Komárno
 7. Clubmedia
 8. CVČ Technik, elokované pracovisko Popradská 86, Košice (DOMINO)
 9. ENVI-PAK
 10. FILBYT, s. r.o. Fiľakovo
 11. GENIELITE energy saving solutions, ELCOM s.r.o.
 12. HinceCom s.r.o.
 13. Holiday Inn**** Žilina
 14. Hotel**** Bojnícky vínny dom
 15. Hotel Lodenica
 16. Hotel pod zámkom****
 17. Hradné múzeum vo Fiľakove
 18. IKEA Bratislava
 19. Jäger PUB, Komárno
 20. MAKO – autolaky s.r.o.
 21. Ministerstvo životného prostredia SR
 22. Múzeum mincí a medailí v Kremnici
 23. Národná banka Slovenska
 24. OC Optima Košice
 25. ORCHIDEA
 26. Park Inn Hotel Danube Bratislava
 27. Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava
 28. Regionálne centrum mládeže Košice
 29. Sheraton Bratislava Hotel
 30. SISOFT Computer
 31. Skanska SK a.s.

Školy, ktoré sa zapojili do Hodiny Zeme 2011

 1. Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
 2. Gymnázium Kráľovský Chlmec
 3. Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava
 4. Obchodná akadémia, Pezinok
 5. Stredná odborná škola A. Dubčeka, Vranov nad Topľou
 6. Stredná odborná škola potravinárska, Bratislava
 7. Základná škola Holubyho, Piešťany
 8. Základná škola Lajosa Tarczyhos VJM Chotín


Hodinu Zeme 2011 podporuje aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a vyzýva občanov, aby sa zapojili.