a tejto stránke nájdete známe slovenské osobnosti, ktoré podporujú myšlienku projektu Hodina Zeme a vyzývajú aj ostatných obyvateľov na Slovensku, aby sa zapojili a popremýšľali, ako aj oni môžu pomôcť našej planéte a zlepšiť náš svet k lepšiemu.

 

 

plk. Ing. Ivan Bella

prvý slovenský kozmonaut

patrón Parku tmavej oblohy Poloniny

Bella_300x214 (1)

Ján Budaj

minister životného prostredia SR

spoluautor Bratislava nahlas

a spoluzakladateľ VPN

Boris Filan

spisovateľ, textár, scenárista a cestovateľ

držiteľ ceny E. E. Kischa, Zlatého pera a Krištáľového krídla

Eugen Gindl

novinár, spisovateľ a scenárista

šéfredaktor časopisu Kozmos

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

astronóm a astrofyzik, významný popularizátor

držiteľ ocenenia Kalinga (UNESCO)

Bella_300x214 (1)

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

geograf, ekológ, ochranca životného prostredia

laureát Ceny J. Vavrouška

Tomáš Hulík

prírodovedec, dokumentarista a fotograf

hulik_sm

RNDr. František Kele, CSc.

† 2014

slovenský horolezec, cestovateľ, pedagóg, publicista a geograf

držiteľ Krištáľového krídla

prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

† 2019

fyzik, vysokoškolský pedagóg

skvelý propagátor a popularizátor vedy

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

astronóm

bývalý riaditeľ Astronomického ústavu SAV

prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

† 2019

fyzik

Ústav experimentálnej fyziky SAV

predseda národného komitétu COSPAR

prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

klimatológ, vysokoškolský pedagóg

národný korešpondent pre IAMAS

prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c.

predseda SAV (1995 – 2009)
držiteľ Krištáľového krídla a Pribinovho kríža I. triedy

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

jadrový fyzik, dekan FMFI UK Bratislava

vedec roka 2009

Ing. Ján Mičovský, CSc.

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

držiteľ ocenenia Biela vrana

Dana Podracká

poetka, esejistka, autorka kníh pre deti

iniciátorka literárneho planetária

prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

astronóm – medziplanetárna hmota

bývalý prezident 22. komisie IAU

 prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

jadrový fyzik, FMFI UK Bratislava
vedec roka 2017, držiteľ Pribinovho kríža I. rádu
Nobelova cena mieru (2005 – člen tímu IAEA)

Juraj Rizman

bývalý riaditeľ Greenpeace Slovensko

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

slnečný fyzik

pozoroval 22 úplných zatmení Slnka

držiteľ Pribinovho kríža II. triedy

prof. Rudolf Sikora

výtvarník

Pavel Suchan

tlač. tajomník AÚ AV ČR, predseda skupiny Temné nebe

laureát Ceny Z. Kvíze

prof. RNDr. Karel Šafařík, CSc.

fyzikálny koordinátor experimentu ALICE (CERN)

držiteľ Radu Ľudovíta Štúra II. triedy (2013)

HZ_Sajgalik

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

predseda SAV (2015)

akademik World Academy of Ceramics

vedec roka 2006

doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.

jadrový fyzik, vedúci katedry JFB FMFI UK

vedec roka 2013

cena Lit. fondu 2014 (prírodné a lekárske vedy)

RNDr. Igor Túnyi, DrSc.

† 2014

geofyzik

člen Predsedníctva SAV

(I. oddelenie vied)

Tomáš Vančura

bývalý riaditeľ TANAP

jediný Slovák ocenený cenou Panda Awards

vancura_sm

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

biológ, vedúci

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

PrF UK Bratislava

RNDr. Ján Zuskin

riaditeľ Správy slovenských jaskýň

Zuskin22_300x214