Okrem globálneho otepľovania a svetelného znečistenia má Hodina Zeme poukázať aj na šetrenie financií.

Zbytočným svietením do neba a na miesta, kde to nie je potrebné, príliš silným svietením a svietením v čase, keď to nie je nutné, míňame obrovské množstvo peňazí úplne zbytočne. Mnohokrát si tento fakt ani neuvedomujeme.

V čase hospodárskej krízy, ale aj mimo nej sme si začali uvedomovať, že musíme šetriť. Začali sme šetriť mnohými spôsobmi, prestali sme plytvať vodou, zhasíname po sebe svetlo v byte, šetríme pri nakupovaní. Málokto si však pri tom uvedomuje aj to, že verejné osvetlenie platíme zo svojich daní a teda svietenie do neba je ich obrovským plytvaním.

Práve kvôli tomu sa na túto skutočnosť snaží upozorniť aj Hodina Zeme, vypnutím osvetlenia na 1 hodinu – Hodinu Zeme.