Svetelné znečistenie je veľmi vážny problém dnešnej civilizácie, spôsobený svietením do nepotrebných, často úplne nezmyselných smerov alebo príliš silným svietením. Svetelné znečistenie je všetko rušivé svetlo vyrobené človekom rozptýlené v atmosfére, umelo pridávané do nočnej krajiny.

Jeho hlavným zdrojom sú svietidlá verejného osvetlenia. Veľmi veľa z nich je nesprávnych, teda takých, ktoré svietia nielen na cestu a chodník, kde je to potrebné, ale aj vodičom a chodcom do očí a úplne nezmyselne do neba. Je dôležité, aby boli nielen správne konštruované, ale aj správne nasmerované a svietili len tak silno, ako je naozaj potrebné. Najhoršie sú guľové lampy, vzorovým príkladom sú lampy so zrezaným (plochým) difúzorom. Okrem verejného osvetlenia je zdrojom svetelného znečistenia aj osvetľovanie pamiatok a reklamných plôch zdola s veľkým svetelným presahom. V dnešnej dobe je pri osvetľovaní kostolov, hradov a iných pamiatok technicky možné takzvané obrysové svietenie. Svieti len tam, kde je to potrebné a osvetľovanie nemá žiaden presah. Pri osvetľovaní reklamných plôch je to omnoho jednoduchšie. Stačí osvetliť plochu z hora, čo sa už v dnešnej dobe bežne robí. Stále je však ešte mnoho reklám osvetlených opačne. Okrem spomínaných príkladov prispieva k svetelnému znečisteniu aj historické osvetľovanie centier dedín a miest svietidlami, ktoMaslik__Bratislavsky_hrad-300x200ré majú historické tvary. Bohužiaľ svietia aj tam, kde to nie je potrebné. Aj to sa dá vyriešiť malou úpravou – svietidlo bude mať historický tvar, ale bude svietiť len na cesty a chodníky a nie do okien blízkych domov. Ďalšími zdrojmi sú lasery, kužeľové a rotačné svietidlá, ktoré svietia len pre zábavu do oblakov, osvetľovanie areálov podnikov, priemyselných zón, železničných staníc, osvetlenie štadiónov a športovísk, stavenísk, parkovísk a okolia hypermarketov, vývesných štítov, svetelných reklám, osvetlenie benzínových púmp a odstavných plôch v okolí diaľnic, osvetlenie dolov, vápeniek a cementární. Vplyv má aj vnútorné osvetlenie bytov, verejných budov a hlavne nových presklených budov, ktoré nie sú tienené a svetlo uniká do nočnej krajiny. Všetky menované zdroje sa dajú odstrániť, alebo do značnej miery redukovať, stačí ich správne nasmerovať, alebo len trošku znížiť ich intenzitu.

Pokiaľ človek nebude takýmito svietidlami oslňovaný, jeho zrak sa prispôsobí nižšej intenzite svetla. Často vidíme rovnako dobre aj pri polovičnej intenzite svetla.

Základným pravidlom pri svietení je: Svieťme si na cestu, nie na hviezdy.

Svetelné znečistenie spôsobuje mnohé problémy – nielen ľuďom, ale aj zvieratám či rastlinám. Svetlo by nám malo slúžiť a nie nás obťažovať a obmedzovať. Ruší nočný pokoj – tmu potrebnú na zdravý a pokojný spánok. To, že sme si svetlom umelo predĺžili deň narušilo tisícky rokov trvajúce biologické rytmy. Ich porušenie spôsobuje u ľudí nespavosť, stres, psychické problémy, hypertenziu (vysoký krvný tlak), obezitu, diabetes (cukrovka) alebo neurózy (stavy úzkosti). Nedostatok tmy obmedzuje tvorbu melatonínu – najúčinnejšieho antioxidantu v našom tele, ktorý chráni bunky pred nádormi. Jeho nedostatok zvyšuje dokonca aj riziko rakoviny.

Nesprávne smerované svietidlá spôsobujú aj oslnenie, ktoré nie je len nepríjemné, ale aj nebezpečné (napr. pre vodičov). Ak je náš zrak oslnený, musí sa prispôsobiť na vyšší jas stiahnutím zreničiek, horšie uvidíme a nemusíme zbadať chodca vchádzajúceho do vozovky. Keď lampy prestanú svietiť do očí, zrak prestane byť oslnený a adaptuje sa na nižší jas. Pri polovičnej intenzite svetla uvidíme rovnako dobre.

Zbytočné svietenie nezmyselnými smermi je plytvanie elektrinou, ktorú zbytočne platíme. Svetlo bez využitia vyletí do vesmíru. Po výmene nevhodných svietidiel za také, ktoré smerujú len na zem, klesne spotreba elektriny o tretinu.

Hviezdne nebo je súčasťou nášho prírodného dedičstva. Avšak zvyšujúci jas oblohy spôsobuje to že na presvetlenej oblohe sa začali strácať hviezdy. Práve astronómovia boli prví, ktorí sa začali sťažovať. Na Slovensku sú už len niekoľko miest so skutočne tmavou oblohou. Jednou z takýchto oblastí je Park tmavej oblohy Poloniny na severovýchode Slovenska.

Okrem ľudí svetelné znečistenie ovplyvňuje aj prírodu.

„Tance smrti“, ktoré „tancuje“ hmyz okolo svetlometov, ktoré ich priťahujú ako magnety, sa väčšinou končia ich smrťou. Hynutie hmyzu trápi zatiaľ len hŕstku zanietených etnológov, avšak o to väčší ohlas má hromadný úhyn vtákov. Svetelné zdroje namierené na oblohu mätú sťahovavých vtákov, oslnené nestihnú zaregistrovať prekážky a vo vysokej rýchlosti do nich narážajú, čo sa spravidla končí ich smrťou. V súčasnosti zahynie 95 % vyliahnutých morských korytnačiek kvôli chybe v ich orientácii po vyliahnutí. Túto chybu spôsobuje zvýšený jas oblohy nad pevninou, ktorý by mal byť za normálnych podmienok nad morom. Svetelné znečistenie negatívne ovplyvňuje aj mnohé iné, napríklad aj tým, že musia kvôli zvýšenému jasu loviť opatrnejšie, aby ich nezbadal dravec.

Problém svetelného znečistenia sa dá riešiť veľmi jednoducho, avšak treba svietiť len tam a len toľko, koľko je nevyhnutné. Niektoré krajiny – Česko, Lombardia, Slovinsko, Katalánsko, Kanárske ostrovy alebo americký Connecticut či Rhode Island sa rozhodli tento problém riešiť legislatívne.

Môže sa stať, že naše deti sa nás skutočne opýtajú: „Otec, mama, čo sú to hviezdy?“ Záleží iba na nás, aby sa táto predpoveď nenaplnila.